Finanse

Internetowy portal tematyczny!

Archive for October, 2018

23 Oct 2018

O wysokości wypłacanego zadośćuczynienia decydują różne czynniki. W większości wypadków to zakład ubezpieczeń – mianowani przez niego rzeczoznawcy analizują straty, definiują ich wartość. To właśnie dzięki takiej ocenie sytuacji, ocenie szkody możliwe jest odzyskiwanie odszkodowań. A jakkolwiek każdy, kto wyłącznie ucierpiał w konkretnym zdarzeniu, kto poniósł straty – moralne lub materialne chce takie zadośćuczynienie uzyskać, nawet jeżeli miałaby to być nieduża suma – uprzejmie zapraszamy po pomoc: pomoc w uzyskaniu odszkodowania zielona góra – ars-iuris.pl. Odszkodowanie wielu z nas się przystaje oraz nie musimy rezygnować z dochodzenia swoich praw i obowiązków – mamy możliwość uzyskać odszkodowanie, domagać się go dlatego  [ Read More ]

Continue