Finanse

Internetowy portal tematyczny!

Archive for April 24th, 2019

24 Apr 2019

Niejednokrotnie adwokaci przesyłają do sądu pisma dotyczące znaczących spraw w toczącym się procesie nim mogą być one zaprezentowane ustnie na rozprawie. Adwokaci przeprowadzają intensywne badanie sprawy dotyczące znaczących faktów oraz na ich podstawie przygotowują dokumenty na rozprawę – oto kancelaria adwokacka praga północ. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii to solicitor pozyskuje fakty do sprawy po przeprowadzeniu rozmowy z konsumentem, a w następnej kolejności zwraca się na piśmie z barristerem. Ten z kolei kreuje pisma procesowe i ich prezentację na rozprawie. W Hiszpanii, na przykład, instygator tylko podpisuje dokumenty oraz opisuje je w sądzie, jakkolwiek to adwokat jest odpowiedzialny za ich  [ Read More ]

Continue
24 Apr 2019

Układy, jak oraz wszystkie transakcje były zawierane niemalże od zawsze. Stwarzano szlaki handlowe, a co się z tym nieodłącznie łączyło, miasta handlowe. Były wyznaczane właściwe place targowe w aglomeracjach, na których w określone dni, a nawet pory roku odbywały się targi, na jakich niezwykle intensywnie kramarzono. Zawierano między sobą umowy, sprzedawano, pozyskiwano przeróżne towary, od materiałów, tkanin, przez biżuterię, po minerały, kamienie szlachetne, zwierzęta itd. W ten sposób wynikały pierwsze tak nazywane biznesy. Czyli kreowane własne drobne, albo i znaczące przedsiębiorstwa, które przez handel przynosiły dochody – https://bizneswpolsce.com/. Jeśli były wielkie, to taka aktywność się rozrastała oraz rozszerzała swój zasięg  [ Read More ]

Continue